شعر زیبای شمس لنگرودی بسیار شنیدنی در رابطه با جنبش سبز

03/08/2009 at 1:10 am Leave a comment


دخترم سنتشان بود زنده به گورت کنند

تو کشته شدی و ملتی زنده به گور شد

ببین چه  آرام سر بر بالش میگزارد او که پول مرگ تو را گرفته

تو  به دام افتادی

مانند خوشه انگوری که لگد مال شد و بعدا به شراب ناب تبدیل میشود

(شرمنده هر کاری کردم فایلش امبدنشد )

شعر را در اینجا بشنوید

shamselangeroodi.blogfa.com

فراموش نکنید همه اشعار را دانلود کنید

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

چرا به کنسرت گوگوش نخواهم رفت نکاتی در رابطه با عکسهای مراسم تنفیذ ا.ن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,693 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: