شعری از یک شاعر ایرانی مقیم آمریکا در باره خامنه ای رهبر

16/08/2009 at 11:26 am 1 comment


به عمر رهبریت یک نگاه کن کوتاه                        زجنس ظلم که کشتی درو کنی زهمان

هزار سال هزاران نفر پس از مرگت                       کنند لعن تو را در حضور و در پنهان

به روزگار بیاور به یاد خود صدام                           چگونه رفت به سوراخ همچو یک حیوان

تمام مردم دنیا نظاره می کردند                          که گشته بود چو حیوان به گوشه ای پنهان

گمان مبر که مفرّی تو را شود ناجی                     صدای ظلم تو پیچیده در تمام جهان

تو از یزید زمان هم پلیدتر گشتی                        کجا یزید ز مردم گرفت این همه جان

فقط به زیر شکنجه نکشته ای مردم                    تو پایمال نمودی حریم حرمت انسان

به هوش باش و بخر آبروی دین مبین      هنوز هم که سواری تو بر خر شیطان

فریفتی تو به خدعه هر آنچه روحانیست   گمان کنم که تو را نسبتی است با شیطان

تو را به لعنت مردم حواله ات نکنم           تو را سزد که ملعون بخواندت یزدان

چرا که لعنت مردم فناپذیر بود                 تو را به لعنت جاوید حق کنم شایان

برای مرده سر قبر در هراس شدم          درون دست نگهداشته مصحف قرآن

به ان خدا که تو هرگز نمیشناسی او       چنین که صدمه زدی بر قداست ایمان

جهان به مثل تو ظالم هزارها دیده           هزار بار تو را لعنت ز ملت ایران

شکسته اید شما حرمت همه ایمان        سزای توست که ملعون بخواندت یزدان

تمام مردم دنیا کنند لعن تو را                 چه زود می رسد ان دم ز کارمای جهان

هر آنچه بود مقدس برای ما مردم            تو پایمال نمودی حریم احمدو قرآن

تمام دوره مرحوم شاه را دیدم                نبوده هیچ چنین ظلم بی حدّوعدوان

برای چند صبا بیش عمر رهبریت             تو برده آبروی جمع این مسلمانان

چه نام می بری اعوان و زیردستان را       لباس شخصی و انصار آن فریفتگان

تودر لوای ولا یت نشسته ءی رهبر                     کدام شخص دهد ظلم وجور را  فرمان

رسیده هیچ بفکرت زمان بعد از مرگ                   گروه گروه  شوند دشمن مسلما نان

که بوده ئی وکه هستی بیا دآ ر دمی                  تودر گذ شته نبودی مگر مصیبت خوان

گما ن کنم که غرور مقام یافته ئی                       بوقت دیدن سان از سپاه و لشکریان

مبر خیال که از ظلم خود توانی رست                   بخدعه گول زدی مشت مردم حیران

تعجّبم ؟ که در ان ملک هیچ کس نمیپر سد           توئی ولی خدا نایب امام زمان ؟

نوشته ام که شود این شهادت تاریخ                     که ادّعای شماهست ای ریا کاران

اگر تو رهبر دینی نخواستم این دین                       مصّرح است چنین گفته در خود قرَا ن

پیام میدهم اکنون به جمله دین داران                    سیاست است که َالوده ساخته ایمان

اگر حکومت دینی چنین نتیجه  دهد                      همان به است سیاست جدا شود از ان

علا قه تو بقدرت نموده منحرفت                           وزانحراف تو َاباده کرده قبرستان

قبول کن که چنین رهبری موّ جه نیست                 قبول کن که گذشت آ ن شرا یط دوران

تو آن اریکه قدرت هنوز میخواهی                          که  انزجار زاعما لت است در اذهان

شنیده گوش توهرگز صدای وجذا ن ر ا                   صدای نالۀ ازدست داده فرزندان

به امر تست شکنجه  درون هر زندان                    اگر که نیست بگو پس که میدهد فرمان

تمام مردم دنیا کنند لعن ترا                                چه زود میرسد آ ندم ز ” کارمای ” جهان

مقام رهبریت  گو چقدر شیرین است ؟                  می ارزد انکه کنی تلخ  کام ملت ایران

نه منصفی نه فقیهی نه ادم دیندار                       سفید کرده توروی تمام دژ خیمان

دروغ هرکه بگوید خدایرا دشمن                          تو دشمنی  بخداوند قادر سبحان

من ازشکنجه وزجر تو ایمنم رهبر                        سپاس حق که  نیابی مرا تو در ایران.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

دموکراسی و دیکتاتوری پرچم اکبر گنجی اگر شما بودید کشورتان را به چه کسی میسپردید ؟

1 Comment Add your own

  • 1. mehran  |  16/08/2009 at 12:10 pm

    همش خوب بود. ممنون، ولی‌ چرا “یزید” رو در متنتون استفاده کردید؟ صرف نظر از اینکه یزید چه شخصیتی داشته، بد یا خوب، شما دوستان سنی رو با این کار از خودتون میرنجونید. با تشکر ، مهران

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,868 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: