این دوستان کمی آشنا به نظر میرسند

15/12/2009 at 10:02 pm Leave a comment


عکس جالبی است به نظرم میاد این ها رو قبلا توی عکسهای دیگه دیده بودم

پیدا کردن این دوست عزیزمون در عکس پایینی کار خیلی سختی نیست ، فقط من اگر جای این برادر بسیجی بودم با انی قیافه تابلو این قدر فعالیت نمیکردم

مزدور برو گمشو/دانشگاه شریف16آذر

Entry filed under: Uncategorized.

میخک های باتوم نما همه با هم یک صدا —- مرگ بر این سید علی گدا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,694 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: