رای سبز من ، نام سیاه تو نبود . رای من را پس بده

17/02/2010 at 1:06 pm Leave a comment


عکسی که در یکی از شهرهای خارج از کشور بعد از انتخابات گرفته شده

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

برای با ما بودن و با ما شدن فروش بلیطهای کنسرت استاد شجریان در استرالی ا آغاز شد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,693 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: