قطبی حتی اگر مربی بزرگی نباشه ولی فوتبال ا یران رو در درازمدت متحول میکنه

18/01/2011 at 8:18 pm Leave a comment


قطبی حتی اگر مربی بزرگی هم نباشه ( که هست ) خدمت بزرگی به فوتبال ایران کرده و آن این بود که ادبیات فوتبال و مربی گری رو در ایران از ادبیات چاله میدونی به ادبیات حرفه ای تبدیل کرد . قطبی تنها مربی ایرانی بود که میتونست توی کنفرانسها انگلیسی صحبت کنه . قطبی همیشه با ادب بود و گناهانش رو گردن دیگران نندخته . من شخصا از ورود قطبی به فوتبال ایران همیشه فکر کردم که ورود قطبی ۱۰۰٪ نقطه عطف تحول در فوتبال ایران خواهد بود . چرا که مشکل مملکت ما در همه زمینه ها مشکل فرهنگی است .

قطبی خواسته و یا ناخواسته کار فرهنگی رو در فوتبال ایران شروع کرد .شرایط روحی فوتبال همیشه آینه شرایط روحی جامعه است بنا بر این قطبی شاهکار کرده که یک مشت جوان افسرده و سرخورده رو به اینجا رسونده

1294789462_241uy4j.jpg

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

آقای شهرام همایون فرق شما با جنتی فقط یک کروات است و بس برد تیم ایران و مشکل فرهنگی مربیان و مفسری ن ایرانی در رابطه با فوتبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,693 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: