داریم برمیگردیم به صدر اسلام یک گوسفند میخریدند به یک سکه !

24/01/2012 at 12:07 am Leave a comment


با ۱۰ تا ۱۵ سکه میتونی یک اتومبیل بخری و  به صد سکه  یک خونه

 

Advertisements

Entry filed under: اجتمائی.

آقای فرهادی من از شما متنفرم ! برای این که .. بیچاره آنها که به حرفهای شما اعتماد کردند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

  • 75,693 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: